TAKİP ET
Çakralar Nelerdir?
Çakralar Nelerdir?

Çakra Sanskritçe kelime anlamı bakımından tekerlek, dönüş anlamına gelmektedir. Aynı zamanda da bedenimizde bulunan enerji merkezlerine çakra adı verilmektedir. Bedenimizdeki bu çakralar ise 7 temel çakraya ayrılmaktadır. Bu 7 temel çakra her insanın vücudundan bulunan ve o insanın belirli duyguları veya hisleri ile bağlantılı olan bir sistemdir.

Çakralar Vücudun Hangi Bölgelerinde Yer Almaktadır?

Kök Çakrası

Kök çakra temel olarak üreme organlarıyla bağlantılı olan bir çakradır. Kök çakra belkemiğimizin sonuna bağlı olup, bacaklarımızın arasından yere doğru yönelen bir çakradır. Bu çakranın rengi kırmızı olarak atfedilmektedir. Bağlantılı olduğu elementi ise toprak olan bu çakra, yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalı olmaktadır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı desteklemektedir. Dengeli çalışması, bedensel sağlık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür etmektedir ve cinsel bez ile ilişkilidir.

Sakral (Haç) Çakrası

Sakral ya da haç çakrası böbreküstü bezleriyle alakalı olan bir çakra olmaktadır ve rengi turuncu olarak kabul edilmektedir. Karın bölgesinin alt kısmında bulunan bu çakranın bağlantılı olduğu element ise su elementi olmaktadır ve cinsellik duyumları ile ilişkilidir. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi ile ön plana çıkmaktadır.

Solar (Güneş Sinir Ağı) Çakrası

Solar çakrası pankreas bezini yöneten çakra olmaktadır ve rengi sarıdır. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirmektedir. Kişisel güç, irade, özsaygı duygularımız bu çakra ile ilintili olmaktadır.

Bu çakranın bağlantılı olduğu element ateş elementidir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak gözlemlenmektedir.

Kalp Çakrası

Kalp çakrası timus bezi ile ilgili olmaktadır. Dokunma duyumuzu kontrol eden bu çakra aynı zamanda da sevgi ve şefkat duygularımız ile ilişkili olmaktadır. Kalp çakrasının bağlantılı olduğu element ise hava elementi olmaktadır. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak yansımaktadır.

Boğaz (Gırtlak) Çakrası

Boğaz çakrası tiroid bezini yöneten çakradır ve beşinci çakramız olmaktadır. Rengi parlak mavi olan bu çakra, sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlamaktadır. Aynı zamanda da bu çakra dünyaya açılan penceremiz olmaktadır.

Alın Çakrası (Üçüncü Göz)

Alın çakrası hipofiz bezi ile bağlantılı bir çakra olmaktadır ve rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda "üçüncü göz çakrası" olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer almaktadır. Sezgilerimiz, durugörü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlamakla görevlidir.

Tepe Çakrası

Tepe çakrası hipofiz bezi ile ilişkili olmaktadır ve yedinci çakramız olarak başımızın tepesinde tam ortada bulunmaktadır. Rengi mor olan bu çakra taç çakra olarak da bilinmektedir. Saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelişi temsil etmektedir. Beş duyunun algılayamadığı, zamanın ve mekânın ötesindeki birlik alemiyle bağlantı olan noktadır.  Bilgeliğimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışımızın artması için gereken enerjiyi sağlamakla mükelleftir.

https://www.ifastin.com/

0 YORUM
YORUM YAP