TAKİP ET
Nefes Meditasyonu Nedir?
Nefes Meditasyonu Nedir?

Nefes, meditasyon için her zaman önemlidir. Nefes ile birlikte dikkatin dağılması söz konusu olabilmektedir. Nefes alışverişleri gün içinde genelde istemsiz bir şekilde yapılmaktadır. Bir başka deyişle insanlar genelde nefes alıp verdiklerinin farkında bile olmamaktadırlar.

Meditasyon ise özel bir farkındalık gerektirdiği için kişinin tamamen kendi bilincini yaratması üzerine kuruludur. Bu sayede nefes kişinin kendi farkına varabilmesi için son derece önemli bir etken olmaktadır.

Kişi, nefes meditasyonu sayesinde öncelikle nefes alıp verdiğinin farkına varır, nefesini hissetmesi ile birlikte diğer uzuvlarını da hisseder. Zihnindeki düşüncelere tam ve doğru şekilde nüfuz edebilmesi kolaylaşır. Başka bir deyişle, nefesin kontrol edilmesi aynı zamanda tüm düşüncelerin ve bedenin de kontrol edilmesi anlamı taşımaktadır. Bu yüzden de nefes meditasyonu yapmak etkili bir meditasyon yapabilmenin ön koşulu olmaktadır.

Nefes Meditasyonu Nasıl Yapılır?

Nefes meditasyonu yapmak zor değildir. Sadece birkaç adımın izleyerek nefes meditasyonu yapılabilmektedir.

Nefes meditasyonu yaparken öncelikle sırt üstü bir şekilde zemine uzanılması gerekmekte ve gözler kapatılarak algının dışarıdan gelen etkenlere karşı duyarsızlaşması sağlanmaktadır. Aynı zamanda da gözlerin kapatılması içsel yolculuğa ulaşmak için de önemli olmaktadır. Belirli bir süre bu pozisyonda durduktan sonra beyin dalgalarının yavaşladığı fark edilecektir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken şey uykuya dalınmamasıdır. Çünkü, bu hareketleri yaptıktan sonra kişinin uykusu da artacaktır.

Derin nefes alıp vererek meditasyona devam edilir. Tüm karın şişecek şekilde burundan diyafram nefesi alınması önemlidir. Bu sırada gözlerin ve ağzın sıkı bir şekilde kapalı kalmaya devam ettirilmesi gerekmektedir. Eller karın bölgesinde ya da iki yanda olmalıdır. Eğer yeni çalışmaya başlanmış ise bu durumda ellerin karında durması nefesin kontrolünü daha iyi yapabilmek için önemli olacaktır.

Alınan nefes daha sonra diyafram iyice şiştiğinde ağızdan yavaşça bırakılmalı ve nefesin tamamı çıkıncaya kadar nefes vermeye devam edinilmelidir. Buradaki önemli nokta, nefes alma ve verme süresinin eşit olmasında yatmaktadır. Nefes alış-veriş sırasında dengesizlik oluşursa, etkin bir nefes çalışması olamayacaktır. Nefes verildikten sonra ise hiç bekleme yapmadan tekrar aynı hız ile burundan derinlemesine nefes alınarak yine diyaframın dolması beklenmelidir.

Bu işlem aynı şekilde en az 20 dakika boyunca tekrar edilmelidir. 20 dakikayı tam bulmak için alarm kurmak yararlı olabilir. Her nefes alıp veriş ise tüm bu eylemler sırasında kontrol edilmelidir. Sayma ise nefes alırken değil verirken sayılmalıdır. Böylece daha kolay bir şekilde odaklanma sağlanabilecektir.

Nefes alıp verirken vücudunuzda bir noktaya odaklanmanız oldukça önemli olacaktır. Bu sayede kendinizin farkına varmaya başlayacaksınız. Bu sayede daha nitelikli bir meditasyon yapabilirsiniz. Her nokta üzerinde nefes almaya devam ederek ve o bölgenin farkına vararak nefes almaya devam etmelisiniz. Bu yöntemler ile birlikte başarılı bir nefes meditasyonu yapmış olursunuz.

https://www.ifastin.com/