TAKİP ET
Öz Şefkat Nedir? Neden İhtiyacımız Var?
Öz Şefkat Nedir? Neden İhtiyacımız Var?

Bazı durumlarda kendimize hiç farkında olmadan eleştirel ve katı davranma eğilimi sergileyebiliriz. İçimizden kendimize yönelttiğimiz olumsuz cümleler, suçlamalar ve yargılamalar yükselebilir. Bu gibi durumlarda farkında olmasak da stres ve gerginlik seviyemiz artabilir. Bu nedenle psikolojik olarak kendimizi iyi hissetmediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumun önüne geçmek için öz şefkat kavramı ile tanışmamız gerekir.

Öz Şefkat Nedir?

Öz şefkat, başkalarına olduğu gibi kendine de merhametli, nazik ve anlayışlı davranma ve kendine şefkat gösterme olarak tanımlanabilir. Özellikle günümüz dünyasında insanların sürekli olarak kendilerini birileriyle kıyasladığını ve kendine karşı acımasız olduğunu düşünürsek öz şefkat kavramı üzerinde durmamız gereken kavramlar arasında yer alır.

Hepimizin öz şefkate ihtiyacı vardır. Kimimizde bu katı tavır daha yoğun, kimimizde ise daha seyrek ancak hemen hemen her insan bu durumu günlük hayatında deneyimlemektedir. Öz şefkat pratikleri ile kendimize yönelttiğimiz bu nahoş tavrı yumuşatmak mümkün hale gelmektedir ve böylelikle farkındalığımız da artmaktadır.

Öz Şefkatin Farkındalık Pratikleriyle İlişkisi

Bazı insanlarda kendine acımasızca davranma eğilimi çok yüksektir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Ancak genellikle de toplumsal kurallar, temel inançlar ve kafamızdaki ideal insan imajı bu davranışları tetikler. Doğru olduğuna inandığımız veya öyle öğrendiğimiz için kendimizi bazı kalıplara sokmaya eğilimi gösteririz. Bu durum gerçekleşmediğinde ise tepkimiz sert ve olumsuz olabilmektedir.

Benzer şekilde sağlıklı sınırlar çizememek de günün sonunda kendimizle şiddetli bir ilişki kurmamıza sebep olabilecek bir etkendir. Sağlıklı kişisel sınırlar koyulmadığında kendi ihtiyaçlarını gözetmeksizin diğerlerine vermek, başkalarının beklentilerini öncelemek, zihnin inançları uğruna bedeninin sesini dinlememek gibi durumlar kendini gösterebilmektedir.

Bu sağlıklı sınırlar ihlal edildiğinde bedenimiz de alarm vermeye başlar. Kendimize yönelttiğimiz bu tavrın etkilerini birtakım araçlarla fark edebilmek mümkün olmaktadır. Bu araçlar herhangi bir ilişki içinde davranışlarımızı fark etmek, psikoterapi almak veya grup terapisi çalışmaları yapmak şeklinde olabilmektedir.

Neden Kendine Şefkat Göstermelisin?

Meditasyon pratiğini daha iyi anlayabilmek için zihnin doğasına yakından bakmak gereklidir. Kendimizi düşünceler üretmekle görevli bir fabrika olarak düşünmek ve onun düşünme ve düşünce üretme sınırının olmadığının farkındalığına erişmek gerekir.

Dolayısıyla zihin, biz o akışı takip edip bilinçli seçimler yapmadığımız müddetçe her türden düşünceyi ve yargıyı gündeme getirir. Bir düşün önünde geleceğe dair bir durum bulunmaktadır. Bu durum hakkında zihnin düşünceler ve ihtimaller üretmeye başlar.  

Elbette ki, çok geniş bir yelpazede olasılık, duygu, kişiler ve konuşmalar kafanızda dönüp durabilir. Bu düşünceler, yargılar ve ihtimallerden çok büyük çoğunluğu hatalıdır; yani gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bu fabrikanın bir diğer görevi de olası tehlikelere karşı bizleri hep tetikte ve hazırlıklı tutmaktır. Bu görevi yapmak için zihin karşımıza pek çok olumsuz ve gerçekleşme ihtimali oldukça düşük senaryolar sunar.

Bu sebeple ya geçmişe dair bazı durumları zihnimizde tekrar tekrar baştan yazarız ya da ilerde neyi farklı yapacağımıza dair senaryolar kurarız ya da karakterlere roller yükler ve onların neyi neden yaptığına ya da yapacağına dair varsayımlarda bulunuruz. Çünkü zihnin işi temelde bu olmaktadır. Bu gibi durumlarda zihnimizin yaptığı müdahaleleri fark edip ortaya koyduğu ürünlerle mesafemizi korumaya başladığımız zaman o akıştan çıkabilmek mümkün olacaktır.

https://www.ifastin.com/