TAKİP ET
Restoratif Yoganın Meditatif ve Ruhsal Etkileri Nelerdir?
Restoratif Yoganın Meditatif ve Ruhsal Etkileri Nelerdir?

Vücudun gevşemesini, dinginleşmesini ve dengelenmesini sağlayan restoratif yoga, zihin üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Amacı; bedeni, omurgayı ve zihni nefes egzersizleri ile bedende bulunan doğru enerji merkezlerinden yararlanarak bilinçli kılmaktır. Bedenin tümünü meditasyona hazırlayan bu yoga çeşidi, önemli bir meditatif deneyimdir. Yastık, kemer, battaniye gibi nesneler yardımı ile yapılan restoratif yoga, ruhsal bakımdan meydana gelen gerginliği yumuşatabilmek için gerçekleştirilen meditasyon çalışmasıdır.

Derin bir farkındalık ve bir olma duygusuna ulaşabilmeyi sağlayan yoga restoratif şekli ile bireyin evrensel bir tanıma, algılama ve kavrama yetisi kazanmasına olanak verir. Her nefes alıp verme davranışı, her farklı duruş, bireyin kendini ve çevresini anlamlandırmasına ve fark etmesine kapı açar. Birey uzun süren her duruşta, derinleşip gelişen düşüncelerin sessizleştiğini ve bilincinin uyandığını hisseder. Bu yoga çeşidinde pozlar uzun tutulduğu için yüksek oranda kasların gevşemesi sağlanır ve sakin bir boşluk oluşturulur. Sessizlik ve bilince odaklanma ile birey, benliğin saf haline şahit olur ve daha çok bilmek ve görmek için devam eder.

Restoratif yogaya, farkındalık yogası da denilebilir. Restoratif yoganın, kişinin fiziksel bedeninin sınırlarını görebilmesine ve tanıyabilmesine imkan sağlamasının yanı sıra kendini olduğu şekilde kabul edebileceğini de fark etmesini sağlar. Bedensel farkındalığın yanında ruhsal bir bilince de kapı açan restoratif yoga ile yapılan her meditasyonun etkileri belirgin bir şekilde hissedilir. Bu etkiler; birbiri ile iç içedir. Ruhsal ve bedensel farkındalığın yan yana olduğu restoratif yoganın meditatif etkileri, dünyayı hissedebilmeye imkan verir.

Restoratif yoga uygulamaları ile gelişen farkındalık, sağlığımızı bütünsel olarak etkiler. Restoratif yoganın bedenimizde ve zihnimizde yaşattığı bu etkiler; duygusal, zihinsel, fiziksel ve çevresel açıdan farkındalığın artmasına oldukça yardımcı olur. Bununla birlikte, yoga matı üzerinde başlanan bu meditasyon yaşamımızın her alanına etki ederek sakin, bilinçli ve sağlıklı kararlar verebilmeyi sağlar. Bilinçli bir şekilde ve yüksek bir farkındalıkla verilen kararlar sayesinde yaşam daha net olur. Belirgin duygu ve düşünceleri meydana getiren ise yine restoratif yoganın geliştirdiği öz bilinçtir. Gelişen öz bilinç, derin bir uykudan uyanmış gibi hissettirdiği için farkındalık ve derin hisler ortaya çıkar.

Hayatın rutin akışında engebeli yollar ve fırtınalı havalar gören bireyin; korkulardan, belirsizliklerden ve kötü düşüncelerden uzaklaşabilmesi için güvenebileceği tek kişi kendisidir. Kişinin kendisini anlamlandırması, tanıması, fark etmesi; tüm engebeli yolları kolaylıkla aşabilmesinin ve tüm fırtınalı havaları zarar görmeden atlatabilmesinin anahtarıdır.

Bireyin kendine odaklanmasını, tanımasını, fark edebilmesini ve bu sayede çevresini de tanımasını sağlayan restoratif yoga, zihinsel açıdan meydana gelen gerilimleri bilinçli olarak ortadan kaldırabilmeye olanak verir. Aynı zamanda restoratif yoga, kişinin hasta olmasına yol açabilecek olan olumsuz düşünceler, negatif duygular ve belirsizlikleri farkında olarak bırakmayı öğrenebilmesine kapı açar.

https://www.ifastin.com/