TAKİP ET
Ses Meditasyonu Nedir?
Ses Meditasyonu Nedir?

Hayatımızın her noktasında ses ile bir ilişkimiz söz konusu olmaktadır. Örneğin, sabah alarmımızın sesi ya da yürürken çıkan ses hiç fark etmeksizin sesler hayatımızın her noktasına tesir etmekte ve bazı seslerin bireylere huzur verdiği, bireyleri olumlu yönde etkilediği ve geliştirdiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de meditasyonlar esnasında da sesleri kullanarak huzurlu bir ortam yaratılmasını, şehrin gürültüsünden, hoş olmayan doğasından kolaylıkla saklanmamızı sağlayabilmektedir.

Her şeyin temelinde yer alan titreşimler aslında birer sesten ibaret olmaktadır ve titreşimler uyumlu bir şekilde birleştirildiğinde bizlere güzel duygular yaşatan, neşe veren, doğanın seslerini taşıyan, esenliğin sunucuları olan eşsiz ve tarifsiz bir harmoniye dönüşmektedir. Bu harmoni ise aslında felsefi bakış açısından bakıldığında huzurun ve evrenin bağımsızlaşmasının en önemli temsilcileri olarak ifade edilebilmektedir. Ancak, titreşimler uyumlu bir harmoni yakalayamazsa bu durum uyumsuz seslerin kaosuna dönüşerek seslerdeki negatifliği çağrıştırarak kişinin iç huzuruna zarar verebilmekte, olumsuzluklar doğurabilmektedir. Bireyin bilincinin en köhne yerine attığı düşünceleri meydana çıkarabilir ve kişiyi dengesiz ya da huzursuz bir ortama sürükleyerek kişinin iç dünyasının ferahlığına zarar verebilmektedir.

Bu nedenle özellikle meditasyon esnasında uyumlu ve hafif seslerin dinlenilmesi daha doğru bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Meditasyon yapılırken dinlenmesi gereken hafif seslere örnek olarak, yağmur sesi, ağaç dallarının sesi, rüzgârın sesi gibi doğadan sesler olabilmektedir. Çünkü, doğa en büyük harmonidir ve meditasyonun temeli doğaya dayanmaktadır.

Ses Meditasyonu Neden ve Nasıl Yapılır?

Ses meditasyonu hafif titreşimleri olan ve soruna odaklı seçilen çalgılar ile gerçekleştirilen bir yapıya sahip olmaktadır. Bu çalgılar, gong, davul, himalaya çanağı, kristal çanak ve mbira gibi çeşitli tonlardaki çalgılar olmaktadır. Özellikle gonglar, evrenin titreşimleri ile uyumlu titreşimlere sahip olduğu düşünüldüğü için ses meditasyonlarında sıklıkla dinlenilen seslerden biri olmaktadır. Çünkü, meditasyonun temelinde evren ile bir bütün olma gayesi yatmaktadır. Evrenin sesleri, evrenin titreşimleri ile aynı frekans yakalandığı zaman iç huzur ve dileklerin gerçekleştiği bir yapılanmanın da başlangıcı yapılmış olarak değişimlerin hissedilmesi sağlanmaktadır.

Ses meditasyonlarının amacı beyin dalgalarınızı enstrümanın titreşimleri ile bütünleştirerek evrenin titreşimleri ile sizleri buluşturmaya çalışmaktır. Çünkü, evrenin titreşimleri ile bütünleşen bireylerin farkındalık düzeyleri de büyük bir artış göstermekte ve meditasyonun amacı olan kendini bulmak için ruhsal yolculuğa çıkma prensibinin karşılanmasını sağlamaktadır.

Ayrıca, ses dalgaları bireylerin rahatlamasını ve içlerine bakmalarını sağlayan bir yapıya sahip olması sayesinde de sıklıkla tercih edilen bir meditasyon türü olmaktadır. Çünkü, bireyler bazen denizin sesiyle, bazen rüzgârın sesiyle gerçekliklerinden sıyrılmakta ve daha yumuşak bir gerçekliğe kapılmaktadırlar. Bu kapılış ise zaten meditasyonun temel amacını oluşturan ruhsal serüvenin başlamasına işaret olmaktadır ve titreşimlerin evrende ulaştığı notalar ile bireylerin içlerine akan özü temsil etmektedir.

https://www.ifastin.com/