TAKİP ET
Vipassana Meditasyonu Nedir? Nasıl Yapılır?
Vipassana Meditasyonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Vipassana’nın sözcük anlamı olanı olduğu gibi görmek anlamına gelir. Hindistan’ın en eski meditasyon yöntemlerinden biri olan Vipassana Meditasyonu, içgörü meditasyonu anlamı taşımaktadır.

Buda tarafından yaklaşık 2500 sene önce öğretilen bu yöntem, kişinin his ve duyularını yakından keşfederek gerçek doğasını anlamaya çalışmaktadır. Bütün Budist meditasyonlarının temelinde bu meditasyon yöntemi bulunmaktadır. Yaşama sanatı olarak adlandırılan Vipassana zihni eğitmek ve kendi yaşamının derinliklerine inmek olarak tanımlanabilir. Kişinin kendisini yakından gözlemlemesine ve derin bir biçimde düşünmesine dayanan bir yöntemdir. Vipassana kişiye dair temel sorulara cevap arayan bir uygulamadır.

Vipassana Meditasyonu Nedir?

Vipassana meditasyonu 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Vipassana meditasyonuyla alakalı Hindistan’da yazılan metinler bulunur. Vipassana keşfetme ve olduğu gibi görebilme anlamı taşır. Vipassana meditasyonunda yaşam katmanlardan oluşur. Sadece meditasyon yaparak bu katmanlardı net olarak görmek mümkündür.

Vipassana Meditasyonu Nasıl Yapılır?

Vipassana meditasyonunu diğer meditasyonlardan başka bir eylem gerektirmektedir. Vipassana meditasyonu yapmak için her şeyi bir kenara bırakmamız gerekir. Bu konudaki tüm önyargı ve klişelerden kurtulmamız gerekir.

Vipassana meditasyonu ile arınma sağlarız. Öğreneceğimiz ve tecrübe edeceğimiz her şeye karşı açık olabileceğimiz tabular asa durumuna ulaşmanın bir yoludur. Bu meditasyonda zihnin akıcı olduğunu gözden kaçırmamamız gerekir. Etrafımızdaki her şeye karşı daha açık olmamız gereken meditasyonda fikirler, algılar ve inançlar döngüsünde hapsoluruz. Vipassana meditasyonu ise zihin açıklığını gerektirmektedir.

Vipassana meditasyonunda nefes teknikleri önemlidir. Bu pratikte nefes ve zihinsel odaklanma eşgüdümlü olarak ilerler. Herhangi bir objeye odaklanarak algımızı ve dikkatimizi eğitmemiz mümkündür. Bununla birlikte, nefes alırken ve nefes verirken vücudumuzun hislerine kulak vermeliyiz. Bu da vücudumuzu tanımak ve algılarımızı görmek açısından önemlidir.

Vipassana Meditasyonunda Dikkati Derinleştirme Nedir?

Meditasyonda zihin ve düşünceler üzerine yoğunlaşmak gerekir. İçeride olanları gözlemlememiz gerekir. Korkularımızı, düşüncelerimizi, inançlarımızı temizlemeli, bu düşüncelerin zihnimizden ayrılmasına izin vermeliyiz. Zihnimizi rahatlatmalıyız.

Dikkati bir yere veya bir nesneye verip bir yandan nefes alışverişi gözden geçirilir. Nefes alışverişini takip etmekte güçlük çekenler nefes alışverişini başlangıç, orta ve bitiş olarak ayırarak daha dikkatli odaklanılabilir.

Başka birine ait bir bedeni takip ediyormuş gibi kendinize yabancılaşın. Hisleri ve düşünceleri tespit edin ve etiketleyin. Vipassana tekniğindeki en önemli detaylardan biri budur. Tüm dikkati ilk olarak karında ya da bacaklarda toplayarak meditasyon yapmaya başladınız. Karın hareketlerine göre yapılabilecek etiketleme “Karın yükseliyor, karın alçalıyor” şeklinde olabilir. Aynı zamanda düşüncelerinize de odaklanırsanız zihin düşünüyor diyerek etiketlemeye devam edin.

Zihin düşüncelerine odaklandıktan ve bu düşünceleri etiketledikten sonra yeniden karnın hareketlerine odaklanın. Meditasyonda otururken gelen düşüncelerden arınmanın yolu odaklanmaktan geçer. Eğer odaklanamıyorum, zihnime düşünceler doluyor diye moralinizi bozarsanız bu sizi meditasyon yapmaktan uzaklaştıracaktır. Bu sebeple, düşüncenin gelişine tepki vermeden sadece o ana odaklanarak meditasyonu tamamlamaya gayret edin.

https://www.ifastin.com/